Publisher Rates
Quốc gia Thu nhập trên 1000 lượt xem
Máy tính để bàn Điện thoại di động / Máy tính bảng
Vietnam $3,00 $3,00
Các quốc gia còn lại (Mọi quốc gia) $2,00 $2,00